Ysgolion ar Gau Drwy Argyfwng


YSGOLION AR GAU DRWY ARGYFWNG

Beth bynnag fo’r rheswm dros fod ysgol ynghau dros dro (boed yn dân, yn llifogydd, yn eira mawr, neu’n waith adeiladu, ac ati) byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ichi ynghylch holl ysgolion cofrestredig Sir Gaerfyrddin.

Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru gan yr ysgolion a bydd yn cael ei diweddaru bob 30 eiliad. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefrynnau.

Felly mewn argyfwng ac adegau o ansicrwydd, caiff wybodaeth ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir. Yn ogystal anelwn at roi’r wybodaeth ar wefan yr ysgol.