DYDDIADAU'R TYMHORAU YSGOLION


Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i ddyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol:

Blwyddyn

2017-2018

Blwyddyn

2018 - 2019

Blwyddyn

2019 - 2020

 

 

Croeso i chi hefyd fynd ar Wefan y Cyngor Sir trwy clicio ar y linc isod.

 

Cliciwch Yma