Plant Yn Darllen
2019 - 2020

 

06/03/20

Fy hoff chwaraeon yw .......

28/02/20

Mae Masnach Deg yn bwysig oherwydd .........

24/02/20

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, byddaf yn .......

08/02/20

Fy hoff gan Gymraeg yw ...........

31/01/20

Fy hoff liw yw .............

24/01/20

Beth yw eich hoff ganeuon?

17/01/20

Yr hyn yr hoffwn ei drafod yn nhestun trafod yn y dyfodol yw …

10/01/20

Cystadlaethau yr hoffwn i weld yn yr Eisteddfod yw ..........

06/01/20

Fy Adduned Blwyddyn Newydd yw i .........

22/11/19

Pe bai gen i bwerau arall fydol, byddwn yn ........

15/11/19

Fy hoff anifail yw ..........

08/11/19

Beth yw eich hoff raglen deledu?

25/10/19

Rwy'n hoffi tymor yr Hydref oherwydd .......

18/10/19

Yn ystod hanner tymor byddaf yn ............

11/10/19

Diolch am ...............

04/10/19

Syniadau ar  gyfer rheolau aur Peniel yw ............

27/09/19

Dwy'n hoffi mynd am dro i ............

20/09/19

Rwy'n edrych ymlaen at gwpan Rygbi'r Byd oherwydd .......

13/09/19

Gydag arian y daith gerdded, gallwn brynu ........

06/09/19

Roedd peintio gyda Rhiannon yn hwyl oherwydd ................

   

05/07/19

Uchafbwynt y flwyddyn oedd ........

28/06/19

Beth hoffech chi newid yn yr ysgol?

21/06/19

Fy hoff beth am Wythnos Chwaraeon yw .......

14/06/19

Beth yw eich hoff gludiant a pham?

24/05/19

Beth ydych yn hoffi am faner y ddraig goch?

17/05/19

Fy hoff flodau yw .........

10/05/19

Beth yw eich hoff raglen deledu?

03/05/19

Beth yw eich hoff degan neu gêm?

29/04/19

Fy hoff le yng Nghymru yw ..........

05/04/19

Dros y Pasg byddaf yn .....

29/03/19

Beth yw eich hoff ddeinosor?

22/03/19

A hoffech gael diwrnod gwisgo gwisg eich hun pob dydd Gwener?

15/03/19

Mae'r ysgol yn ddiogel oherwydd ......

08/02/19

Roedd dydd Miwsig Cymru yn ffab oherwydd ...........

25/01/19

01/02/19

Rydw i'n hynod falch fy mod wedi llwyddo i ...

11/01/19

18/01/19

Cystadlaethau yr hoffwn eu gweld yn Eisteddfod yr Ysgol yw .......

07/12/18

14/12/18

Fy hoff beth am adeg y Nadolig yw ..........

23/11/18

30/11/18

Y peth gorau am fod yn Gymro/Gymraes yw ............

16/11/18

Mae gen i ofn .................

26/10/18

09/11/18

 Pa weithgareddau a wnaethoch yn ystod y gwyliau?

12/10/18

19/10/18

Sut gallwn wella iard yr ysgol?

05/10/18

Beth hoffwn weld yn digwydd yn yr ysgol o fewn y mis nesa yw .......

21/09/18

28/09/18

Fy penwythnos delfrydol yw ..............

14/09/18

Beth oedd eich hoff cân gan y Welsh Whisperer?

07/09/18

Y tymor yma rwy'n edrych ymlaen  ...................

   
06/07/18

Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y flwyddyn ysgol yma a pham?

29/06/18

Ydych chu'n mwynhau'r tywydd poeth?

22/06/18

Beth ydych yn hoffi am Wythnos Genedlaethol Chwaraeon?

15/06/18

Pe bawn i’n mynd i fyw i unrhyw wlad yn y byd byddwn i’n dewis …

08/06/18  Pa' geiriau newydd a wnaethoch ddysgu yn ystod ymweliad Erasmus?
25/05/18

Mwynheais gael yr ymwelwyr yma oherwydd .........

18/05/18 A ydych yn ail-gylchu yn y cartref?
11/05/18 Beth wnaethoch fwynhau mwyaf am y Diwrnod Garddio?
04/05/18 Beth sy'n gwneud gardd grêt?
27/04/18 Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd .......
20/04/18 Ble chi'n mwynhau mynd ar feic?
23/03/18  Pam fod pobl yn rhoi wyau adeg y Pasg?
16/03/18 Fy hoff chwareon yw ........
09/03/18 Beth ydych chi wedi mwynhau fywaf am wythnos Masnach Deg?
02/03/18 Yn dilyn yr eira diweddar, sawl un ohonoch wnaeth adeiladu dyn eira?
16/02/18 Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd .......
09/02/18 Beth yw eich hoff fyrbryd iachus?
02/02/18 Beth fyddai eich trip ysgol ddelfrydol?
26/01/18 Y peth gorau am ein ysgol yw .........
19/01/18 Beth yw eich hoff raglen deledu?
12/01/18 Fy anrheg Nadolig gorau oedd .......
15/12/17 Y chwaraeon gorau ym myd y campau yw ........
08/12/17 Rwyf yn hoffi gwneud crefftau Nadolig oherwydd .......
01/12/17 Mae tywydd oer yn well na thywydd poeth!
24/11/17 Beth yw eich hoff raglen deledu?
17/11/17 Y lle gorau i mi fod erioed yw .........
10/11/17 Disgrifiwch eich diwrnod perffaith!
20/10/17 Yn ystod gwyliau hanner tymor, byddaf yn ........
13/10/17 Rwy'n hoffi tymor yr Hydref oherwydd .......
06/10/17 Beth ydych yn hoffi coginio?
29/09/17 Ydych chi'n hoffi darllen?
22/09/17 Beth i chi'n mwynhau orau yn yr ysgol?
15/09/17 Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?
08/09/17 Beth oedd orau gennych am wyliau'r haf a phaham?