Testun Trafod yr Wythnos


 

TT

23/03/18

Pam for pobl yn rhoi wyau adeg y Pasg?

16/03/18

Fy hoff chwaraeon yw ...........

09/03/18

Beth ydych chi wedi mwynhau fwyaf am wythnos Masnach Deg?

02/03/18

Yn dilyn yr eira diweddar, sawl un ohonoch wnaeth adeiladu dyn eira?

16/02/18
Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd ........

09/02/18

Beth yw eich hoff fyrbryd iachus?

02/02/18

Beth fyddai eich trip ysgol ddelfrydol?

26/01/18

Y peth gorau am ein ysgol  yw ....... 

19/01/18

Beth yw eich hoff raglen deledu?

12/01/18

Fy anrheg Nadolig gorau oedd .........

08/12/17

Y chwaraeon gorau ym myd y campau yw…

08/12/17

Rwyf yn hoffi gwneud crefftau Nadolig oherwydd .....

01/12/17
Mae tywydd oer yn well na thywydd poeth!

24/11/17
Beth yw eich hoff raglen deledu?

17/11/17

Y lle gorau i mi fod erioed yw ………..

10/11/17

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith!

20/10/17

Yn ystod gwyliau hanner tymor, byddaf yn ........

13/10/17
Rwy'n hoffi tymor yr Hydref oherwydd .........

06/10/17

Beth ydych yn hoffi coginio?

29/09/17
Ydych chi'n hoffi darllen?

22/09/17
Beth i chi'n mwynhau orau yn yr ysgol?

15/09/17
Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?

08/09/17

Beth oedd orau gennych am wyliau'r haf a phaham? 

07/07/17

Fy ngwibdaith ysgol ddelfrydol yw ...........

30/06/17

Beth oedd eich hoff weithgaredd yn ystod Wythnos Genedlaethol Chwaraeon?

23/06/17

Faint ohonoch chi oedd wedi hoffi'r tywydd poeth?

16/06/17

Beth yw eich hoff fyrbryd iach?

09/06/17

Beth yw eich hoff weithgaredd amser chwarae?

19/05/17

Beth yw eich hoff anifail?

12/05/17

Pan fyddaf yn tyfu i fyny hoffwn fod yn ..........

05/05/17
Beth yw eich hoff dywydd?

28/04/17
Fy hoff chwaraeon yw ...

24/04/17 

Beth oedd eich hoff weithgaredd dros gwyliau'r Pasg?

31/03/17 

Fy hoff wy Pasg yw .........

24/03/17 

Rwy'n mwynhau darllen oherwydd .........

17/03/17 

Beth yw eich hoff dymor o'r flwyddyn?

10/03/17 

A wnaethoch chi fwynhau paratoi a chymryd rhan ym Mhythefnos Masnach Deg?

03/03/17 

Pam mae hi'n bwysig i brynu cynnyrch Masnach Deg?

27/02/17 

Pa topin ydych chi'n hoffi ar eich crempog?

10/02/17

Wnaethoch chi fwynhau creu eitem ar gyfer y Sioe Ffasiynau Eco?

03/02/17

A ydych yn ail-gylchu yn y cartref? 

27/01/17
Fy hoff pryd o fwyd yw ...................

20/01/17
Fe fuaswn i'n hoffi cwrdd â ............

13/01/17

Beth yw eich hoff anifail?

06/01/17

Fy anrheg Nadolig gorau oedd .......... 

02/12/16

Beth yw eich hoff liw?

25/11/16
Sut mae Dad a Mam yn gwybod fy mod yn ddiogel 
ar-lein?

18/11/16

A ydych yn hoffi gweld goleuadau Nadolig?

11/11/16

Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?

04/11/16

A ydych yn hoffi mynd i arddangosfa tân gwyllt?

14/10/16

Fy hoff dymor o'r flwyddyn yw ...................

07/10/16

Fy penwythnos delfrydol yw ...................

30/09/16

Fy hoff pryd o fwyd yw ...................

23/09/16

Pan fyddaf yn tyfu i fyny hoffwn fod yn ..........

15/09/16

Wrth ddathlu penblwydd Roald Dahl yn 100 oed, y peth wnes i fwynhau orau oedd ........

09/09/16

Fe fuaswn i'n hoffi cwrdd â ............

24/06/16

 Faint ohonoch sydd yn cefnogi tîm pêl droed Cymru yn yr Ewro?

17/06/16

 Beth ydych chi wedi mwynhau fwyaf am yr wythnos Eco?

10/06/16

Pa dywydd sydd orau gennych?

20/05/16

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith!

13/05/16

 Fy hoff flas o hufen iâ yw ........

06/05/16

 Fy hoff chwaraeon yw ........

29/04/16

Beth wyddoch chi am wlad arall yn y byd?

22/04/16

Fy hoff pryd o fwyd yw ............

15/04/16

Petai chi'n deffro yfory gyda gallu rhyfeddol, pa allu rhyfeddol fyddech chi'n dymuno?

18/03/16

Pam fod pobl yn rhoi wyau adeg y Pasg?

11/03/16

Y chwaraeon gorau ym myd y campau yw .......

04/03/16
Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd ........

26/02/16

Beth yw eich hoff lyfr?

12/02/16
Beth sy'n gwneud 'Gwyliau Da'?

05/02/16

Mae gen i ofn .......

29/01/16

Beth oedd y freuddwyd rhyfeddaf i chi ei gael erioed?

22/01/16

Beth yw eich hoff fyrbryd iach?

15/01/16

Beth yw eich hoff dywydd?

08/01/16

Fy anrheg Nadolig gorau oedd .......

04/12/15

Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?

27/11/15

Fy hoff chwaraeon yw ........

20/11/15

Beth yw eich hoff ffilm?

13/11/15

Beth i chi'n mwynhau orau yn yr ysgol?

06/11/15

Beth yw eich hoff liw?

23/10/15

Beth sy'n gwneud 'Gwyliau Da'? .....

16/10/15

Beth yw eich hoff anifail?

09/10/15

Mi hoffwn i gwrdd â ........

02/10/15

Yn eich barn chi, pwy fydd yn ennill Cwpan y Byd eleni? .........

25/09/15

A ydych yn ail-gylchu yn y cartref?

18/09/15

Beth ydych yn hoffi coginio?

04/09/15

Beth oedd orau gennych am wyliau'r haf a phaham? .................

19/07/15

Beth fyddaf yn edrych ymlaen ato fwyaf yn ystod y gwyliau ..........

12/07/15

Favourite ice cream flavour?

03/07/15
Pe bai dymuniad gennyf, hoffwn ...............

26/06/15
Beth yw eich hoff weithgaredd ar y traeth?

19/06/15
Beth yw eich hoff weithgaredd amser chwarae?

12/06/15
Hoff flas hufen ia?

05/06/15
Pa dywydd sydd orau gennych?

15/05/15
Pwy yw eich hoff ganwr?

08/05/15
Pwy yw eich hoff gymeriad ar y teledu?

01/05/15
Beth yw eich hoff dywydd?

24/04/15
Beth yw eich hoff ffrwyth?

17/04/15
Beth yw eich hoff weithgaredd yn yr ysgol?

20/03/15
Beth yw eich hoff siocled?

13/03/15
Beth yw eich hoff siop?

06/03/15
Beth yw dy hoff antur?

28/02/15
Beth yw dy hoff wlad?

06/02/15
Beth yw eich hoff ddiddordebau?

30/01/15
Beth yw eich hoff degan?

23/01/15
Beth yw eich hoff gerddoriaeth?

16/01/15
Beth yw ffrind da?

09/01/15
Beth yw eich hoff lyfr?

28/11/14
Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?

21/11/14
Beth yw eich hoff ddiwrnod o'r wythnos?

14/11/14
Pwy yw eich arwr?

07/11/14
Beth yw eich hoff liw?

10/10/14
Beth yw eich hoff bwnc?

03/10/14
Pwy yw eich hoff awdur?

26/09/14
Beth yw eich hoff anifail?

19/09/14
Beth yw eich hoff ffilm?

12/09/14
Beth i chi'n mwynhau orau yn yr ysgol?

 05/09/14
Beth sy'n gwneud 'Gwyliau Da'?

06/06/14
Sut ydych chi'n ailgylchu?

16/05/14
A ddylai gwyliau'r haf fod yn fyrrach?

31/03/14
Fy anrheg orau erioed oedd .........

24/03/14
Fy hoff chwaraeon yw ...

17/03/14
Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd ........

10/03/14
Ydych chi'n hoffi darllen?

17/02/14
Beth yw eich hoff raglen deledu?

10/02/14
Ydy gwisgo tei ysgol yn syniad da?

03/02/14
Pan fyddaf yn tyfu i fyny hoffwn fod yn ..........

27/01/14
Fy hoff pryd o fwyd yw ...................

20/01/14
Fe fuaswn i'n hoffi cwrdd â ............