Beth bynnag fo’r rheswm dros fod ysgol ynghau dros dro (boed yn dân, yn llifogydd, yn eira mawr, COVID, neu’n waith adeiladu, ac ati) byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ichi ynghylch holl ysgolion cofrestredig Sir Gaerfyrddin.

Felly mewn argyfwng ac adegau o ansicrwydd, caiff wybodaeth ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir. Yn ogystal anelwn at roi’r wybodaeth ar wefan yr ysgol - cliciwch yma