Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i ddyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol:

 

Blwyddyn 2020 - 2021

Blwyddyn 2021-2022

 

Croeso i chi hefyd fynd ar Wefan y Cyngor Sir trwy clicio ar y linc isod. Cliciwch Yma