Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn ehangu ei Chynnig Gofal Plant i Sir Gaerfyrddin gyfan ym mis Ionawr 2019.  Os ydych chi’n rhiant sy’n gweithio ac sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, gallech fod yn gymwys i gael gofal plant ac addysg gynnar am ddim ar gyfer plant 3 a 4 oed.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

https://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/pilot-areas/?skip=1&lang=cy

http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy