CAIS AM LE MEWN YSGOL 

Ffurflen Caniatad Gwyliau

Ffurflen Meddyginiaeth

 

CYTUNDEB PARTNERIAETH RHWNG RHIENI/DISGYBL/YSGOL

Mae pob teulu yn llenwi ac yn dychwelyd copi caled o'r cytundebau i'r ysgol wrth i'w plentyn/plant ddechrau ysgol.  Mae'r ymatebion yma yn parhau hyd ddiwedd cyfnod addysg gynradd y plentyn/plant, oni bai bod rhiant am wneud newidiadau i'r cytundebau.  Os felly, rhaid i'r ysgol dderbyn copi caled o'r cytundeb wedi'i ddyddio a'i lofnodi.

Cytundeb Partneriaeth rhwng Rhieni/Disgybl/Ysgol

 

 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

 

CWRICWLWM I GYMRU  LLEDAENU’R  NEGES