PFA Logo In Jpeg

 

Pwyllgor 2018-2019 

Cadeirydd: Christine Brooks

Is-Gadeirydd: Phillipa Woodhams

Trysorydd: 

Ysgrifennydd a Chofnodion : Ann-Marie Lewis a Sioned Jones

 Edrychwn ymlaen i gyd-weithio gyda chi!

 

  

Dyddiadau i'w cofio:

 

 Ffair Nadolig Cym

 

School Lottery

 

  • Mae Ysgol Gymunedol Peniel wedi lawnsio loteri!
  • Pris 1 tocyn yw £1 yr wythnos, mae 40% o'r holl werthiannau yn cael eu rhoi yn ôl i'r ysgol.
  • Gwobr arian parod wedi'i WARANTU i rywun o'n rhestr cefnogwyr bob wythnos.
  • Cyfle arall i ennill £25,000 mewn gêm gyfartal arall BOB WYTHNOS!
  • Tynnir y rhifau bob dydd Sadwrn am 8pm a chaiff y canlyniadau eu postio ar-lein.
  • EWCH AR www.yourschoollottery.co.uk i gofrestri.

 Clwb 100 (Rhagfyr 2018 - Tachwedd 2019)

WEDI GORFFEN