PFA Logo In Jpeg

 

Pwyllgor 2017-2018 

Cadeirydd: Christine Brooks

Is-Gadeirydd: Phillipa Woodhams

Trysorydd: Meleri Campbell

Ysgrifennydd a Chofnodion : Ann-Marie Lewis a Sioned Jones

 Edrychwn ymlaen i gyd-weithio gyda chi!

 

  

Dyddiadau i'w cofio:

03/05/18 - Cyfarfod CRhFf - 7.15 y.h.

07/07/18 - Ffair Haf

19/10/18 - Sioe Ffasiwn gan "Lan Lofft"

Rydym yn rhoi'r cyfle i fusnesau lleol i hysbysebu yn rhaglen Ffair Haf.  Os oes ganddo’ch diddordeb cliciwch ar y linc - cliciwch yma

 

Enillwyr Clwb 100 (Rhagfyr 2017 - Tachwedd 2018):  

 

Rhagfyr 2017:

1.  Nerys Howells (Rhif 17)

Ionawr 2018:

1.  Simon John (Rhif 26)

Chwefror 2018:

1.  Corey Evans (Rhif 3)

Mawrth 2018:

1.  Jack Evans (Rhif 25)

Ebrill 2018:

1.  Elis a Ioan Evans (Rhif 38)

Mai 2018:

1.  Carys Davies (Rhif 36)

Mehefin 2018:

1.  Dion a Evalyn Jones (Rhif 44)

Gorffennaf 2018:

1.  Elis a Ioan Evans (Rhif 38)