E DDIOGELWCH LOGO

EWCH I'R DUDALEN E-DIOGELWCH AR EIN GWEFAN AM WYBODAETH DIOGELWCH AR-LEIN

 DIOGELWCH YR HAUL

Haul

 

Dyma rhai gwefannau defnyddiol gallwch ymweld ag ynglŷn â chadw eich hun a'ch plant yn ddiogel yn yr haul.

Sun Safe Schools

Kids Health - Sun Safety

Ways to Enjoy the Sun Safely

Sun Smart

SUNSMART POSTER

 

DIOGELWCH AR Y FFYRDD

Images 7 (1)

 

Er mwyn i'ch plentyn fod yn ddiogel ar y ffordd, mewn cerbyd neu wrth gerdded, mae'n bwysig iddynt fod yn ymwybodol o beryglon. Ewch i'r gwefannau canlynol i gael rhagor o wybodaeth: 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin - Diogelwch Ffyrdd

Cyngor Sir Gâr - Diogelwch Ffyrdd

Cyngor Sir Gâr - Archwilio Seddi Ceir i Blant

 

DIOGELWCH PERSONOL

 Nspcc Pantosaurus Talk Pants

CLICIWCH AR Y LLUN I WELD VIDEO  PANTOSAURUS 

Unknown 114

Unknown 89

 

CANLLAWIAU GWRTH-FWLIO AR GYFER RHIENI A DISGYBLION

 Images 8

 

CANLLAWIAU RHIENI

 

 Images 9

CANLLAWIAU 

DISGYBLION

 

Efallai yr hoffech chi ymweld â'r gwefannau canlynol hefyd: -

Bully Busters - cliciwch yma

Bullying - cliciwch yma

NSPCC - cliciwch yma

Stop Bullying - cliciwch yma 

Keeping your Children Safe Parents Guide - cliciwch yma

 

 

 

DIOGELWCH BWYD

 

 Unknown 116

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth

 

 

DIOGELWCH AR Y TRAETH

Disgyblion yn derbyn sgwrs am "Diogelwch ar y Traeth" gan aelodau Criw Achub Bywyd ar Draeth Pen-bre

 IMG 5382  IMG 5381
 IMG 5387 IMG 5383 

 

 GWEITHGAREDDAU YN YR YSGOL

Beiciau Balans, Menter Cyflymder, Diogelwch ar y Rhyngrwyd, Cymorth Cyntaf, Beicio Diogel

 DSCN7047 DSCN4685 Dd5arxcxyaasy4e 2
 DSCN4875  IMG 5074  IMG 0858