SYLWEDDU TERFYNOL

 

Rydym yn ymdrechu i ddilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth, a rhoi'r wybodaeth gywir i ddisgyblion er mwyn iddynt wneud y penderfyniadau cywir ac i ddilyn ffordd o fyw hapus ac iach. 

 

POLISI CYFFURIAU AC ALCOHOL

POLISI YSMYGU 

 

A wyddoch chi bod 'smygu mewn car yn ANGHYFREITHLON os oes plentyn dan 18 oed yn bresennol?!

Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y linc isod:-

 

Smoking In Cars Video Screenshot Department Of Health 

 

Dyma rai gwefannau defnyddiol eraill y gallech ymweld â hwy:-

Rheolau Ysmygu Llywodraeth Cymru

Ash Cymru

 

Allan I Smygu

 Cliciwch ar y linc am fwy o wybodaeth