Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgolion Iach, ewch i:

 

Newid Am Oes 

 

 

SIOP FFRWYTHAU 

Ar gael yn yr Ysgol - £1 yr wythnos

Dewis da o ffrwythau ffres ar gael yn ddyddiol i'r disgyblion.  Dewch a'ch arian mewn amlen i'r ysgol ar fore Llun. 

 IMG_0795

 

 

 Bwytan Iach Llywodraeth  Bwyd A Diodydd  CYFRIFOLDEBAU LLYWODRAETHWYR AR FWYTAN IACH YN YR YSGOL CYMRAEG Dragged

 

Unknown 87

POLISI

PECYN BWYD

 

Unknown 88

 

 POLISI BWYTA'N 

IACH 

 

 

 

 

POLISI BWYD A FFITRWYDD

 

POLISI YFED DŴR

 

SESIWN COGINIO GAN MRS LISA FEARN, CLWB COGINIO AC YMWELIAD A'R 'PUMPKIN PATCH'

 

DSCN4810 DSCN4835 DSCN4845
DSCN4849 DSCN4964  Deojhtoxyaekntb