Mae'r disgyblion hyn yn aelodau o'r Pwyllgor Eco -
Lili Bl.6; Carwyn Bl.5; Gruffydd Bl.4; Sophie Bl.3; Ioan Bl.2 

 

 

DSCN0891

 

Es i a’r pwyllgor eco i'r Eco Bwyllgor Cenedlaethol i ddysgu fwy am gadw'r byd yn lân ac iach. Y thema oedd ‘o dan y môr' a dysgon ni llawer o bethau e.e. Mae pysgod jeli wedi bod yn byw ers 650 miliwn o flynyddoedd! Buom yn neud llawer o weithgareddau a chreon ni model o bas y môr allan o sbwriel wedi ei ailgylchu. Gwnaethon ni llawer o weithgareddau a gwylion ni clipiau ffilm am bysgod a’r môr, roedd yn ddiwrnod hwylus a dysgom lawer.  Gan Lili a’r Pwyllgor Eco

 

 

Doxonymwaaepjo4

 

Doxonytx4aamdim Doxonyox0ampztb

 

CLWB ECO

Y Clwb Eco wedi mwynhau addurno potiau a phlannu hadau

 

Dybfnfvxkaabpr5

Dybfnfgxkaag7ft

 

 Dybfnfjx4aelj4b  Dybfnf4x4aaqwft 

 

 

Clwb eco yn mwynhau gwneud loli banana a siocled heddiw gan ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg.

Dyara1mxcaexbzj
Dyara3hw0aevuk7 Dyara1txkaal4ud Dyararsxcaarlmt

  

Clwb Eco yn mwynhau coginio pancws bananas Masnachdeg.

 

DY Q5enx4aeti78 DY Q5g6xuaa3awv
DY Q5fixkaajwje DY Q5enxcaahn8p

BIG BATTERY HUNT

Casglu batteries ar gyfer ail-gylchu.   

IMG 1770 Drqhdr2xcaayk1z

 

SIOE FFASIWN ECO

Roedd y pwyllgor eco wedi penderfynu cynnal sioe ffasiynau, gyda’r her o greu rhywbeth i wisgo gan ddefnyddio hen ddillad / defnydd. Aethom ati i gynnal gwasanaeth i’r ysgol gyfan er mwyn cyflwyno a rhannu ein syniadau. Ar ôl paratoi cyflwyniad arall a threfnu beirniad roeddem yn barod i’r sioe! Cafodd pob dosbarth hwyl yn dawnsio a cherdded lawr y llwyfan yn arddangos eu heitemau.  Cafodd y beirniad swydd anodd o ddewis tri o bob dosbarth er mwyn gwobrwyo, roedd gwaith pawb yn hyfryd i weld.  Diolch i Mrs Kathryn Richards a Miss Carys Thomas o Fro Myrddin  am feirniadu. gan y Cyngor Eco

 Dosbarth Hengil

1af -  Fflur, 2il - Ellie, 3ydd - Deio

DSCN4696 DSCN4700

 

Dosbarth Henllan

1af - Dion, 2il - Madoc, 3ydd - Mali

DSCN4705 DSCN4706

 

Dosbarth Hafod

1af - Finn, 2il - Sioned, 3ydd - Morgan

DSCN4710 DSCN4711

 

Dosbarth Hendre
1af - Angharad, 2il - Corey, 3ydd - Harry

DSCN4717 DSCN4719

Diolch i'r beirniaid sef Mrs Kathryn Richards, Pennaeth Adran Gelf, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin a Miss Carys Thomas, Myfyrwraig Celf.

 

DSCN4720

Yn y llun gweler y Beirniaid a'r Pwyllgor Eco

 

GWYLIO'R ADAR

IMG 1768 IMG 1769