Cymdeithas Rhieni a Ffrindiau


PFA Logo In Jpeg

 

Newyddion Diweddaraf o'r GRhFf

Cafwyd Noson Bingo lwyddiannus iawn a chodwyd y swm anrhydeddus o £983.29. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd! Nadolig Llawen iawn i chi gyd!

 

Dqd5lswwkaau 71 Dqd5lstwkauxftm

 

Cadeirydd: Christine Brooks

Is-Gadeirydd: Phillipa Woodhams

Trysorydd: Sarah Wynne

Ysgrifennydd a Chofnodion : Ann-Marie Lewis a Sioned Jones

 

Edrychwn ymlaen i gyd-weithio gyda chi!

Dyddiadau i'w gadw:

 

 

Ffurflen Aelodaeth Clwb 100 - Cliciwch Yma 

 

 

Enillwyr Clwb 100 (Rhagfyr 2017 - Tachwedd 2018):  

 

Rhagfyr 2017:

1.  Nerys Howells (Rhif 17)

Ionawr 2018:

1.  Simon John (Rhif 26)

Chwefror 2018:

1.  Corey Evans (Rhif 3)

Mawrth 2018:

1.  Jack Evans (Rhif 25)