URDD

 Mr Urdd

 

Tachwedd/

Rhagfyr

Clwb yr Urdd CA2 (Dydd Mawrth 3.30 to 4.30 y.p.) tan Nadolig

07/10/19  Cystadleaeth Pêl Rwyd
28/10/19  Gymnasteg

Ionawr/

Chwefror

 Clwb yr Urdd Cyfnod Sylfaen

 9/03/20

 Rhagbrofion yr Urdd Prifysgol y Drindod Dewi Sant - 9.30 y.b.
 10/3/20 Eisteddfod yr Urdd Neuadd San Pedr 10 y.b.