YN SGIL COVID-19 NID YW'R CLWB YN RHEDEG AR HYN O BRYD. 

Mae'r clwb yn cynnig cyfle i blant i ddatblygu sgiliau sylfaenol ar baratoi a choginio bwyd.  Mae yna gyfres o wech sesiwn i flynyddoedd 1 i 6 yn ystod y flwyddyn ac mae'r plant yn paratoi a choginio byrbrydau blasus a syml.

CLWB COGINIO 2019/2020

 

Clwb Coginio BL 1

 

BLWYDDYN 1

 

 

 

BLWYDDYN 2

 

DSCN4263

BLWYDDYN 3