Mae'r Clwb Brecwast yn rhad ac am ddim

rhwng 8 a 8.50yb
(Mynedia olaf i'r clwb am 8.25yb) 

 

BEICIAU SMWDDI

Buodd criw y clwb brecwast yn gweithio'n galed am eu bwyd wrth iddynt ddefnyddio beic arbennig i greu smwddi's blasus a iachus iawn. Diolch i gyngor Sir Gâr am ddarparu'r beiciau i'r ysgol er mwyn datblygu elfen bwyta'n iach a ffitrwydd yn yr ysgol. Gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn.

 

 

 

IMG 1699 1  IMG 1703 1