Ddydd Gwener olaf Medi, cynhaliwyd taith gerdded ysgol gyfan i ddathlu penblwydd yr adeilad yn 10 oed ac i godi arian er mwyn cyfoethogi profiadau'r dysgwyr. Braf oedd gweld pawb yn mynd ar y daith gyda gwen enfawr! Llwyddodd pawb i gadw'n gymharol sych er gwaethaf yr holl law.

Yn dilyn taith 3 milltir, roedd pawb wedi blino'n lân! Diolch i'r GRhFf am ddarparu lluniaeth ysgafn i'r plant! 

Diolch i bawb sydd wedi noddi plant Peniel, rydym hyd yn hyn wedi derbyn dros £,2000. ARBENNIG.IMG 3335 1