Yn ystod y tymor yma mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn brysur gymryd rhan mewn prosiect cyffrous gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chwmni Noson Allan. Maent wedi bod yn datblygu eu sgiliau llythrennedd drwy ddysgu sut mae hyrwyddo digwyddiadau ac ennyn diddordeb pobl.

 Cysylltwch â'r ysgol er mwyn archebu tocynnau!

 

Dygwyl Y Meirw Copy