Fel rhan o ymgyrch Siarter Iaith daeth Anni a Tudur Phillips i hybu Cymreictod trwy gyfres o weithgareddau hwylus a bywiog. Buodd Anni yn ysbrydoli’r disgyblion i greu cerdd wreiddiol tra bod Tudur yn dysgu’r disgyblion i glocsio. Roedd y disgyblion wedi mwynhau a dysgu llawer yng nghwmni Anni a Tudur.

 

SIARTER IAITH 1 SIARTER IAITH 2