Llongyfarchiadau i Josh a Meilyr a oedd wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm rygbi ysgolion Caerfyrddin yn gystadleuaeth genedlaethol 7 pob ochr yn Nynfant.   Josh wedi Cael ei ddewis yn gapten.  Wedi cyrraedd y rownd derfynol ac ennill y darian.  Da iawn bois!

 

 Image1