Fel rhan o waith thematig 'Dydd a Nos' dosbarth Hengil, braf oedd croesawu Mrs Sewell i'r dosbarth i drafod ei gwaith fel nyrs sy'n gweithio yn y nos.

IMG 3386

 

IMG 3385

 

IMG 3384 1