Roedd hi’n ddiwrnod lliwgar iawn ym Mheniel yn ddiweddar wrth i’r plant a staff wisgo dillad lliwgar i godi arian i Blant Mewn Angen! Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu. Casglwyd £130.

 

Do2g2zaxkaa0gjk Do2g2y Xuaa5rvc