Llongyfrachiadau mawr i Osian Thomas Blwyddyn 6 a fu'n chwarae i dîm pêldroed ysgolion Sir Gaerfyrddin eleni. Da iawn ti!

Image1