Ar y 11fed  o Hydref aethon ni i Goleg y Drindod i wrando ar y Comisiynydd Plant Cymru, sef Sally Holland, yn sôn am bwysigrwydd hawliau plant. Yna gwnaethon ni weithgareddau fel wal hawliau plant a thynnu lluniau i gyd fynd gyda'r hawliau. Ein project hanner tymor nesaf, yn yr ysgol, yw creu arddangosfa ar wrth fwlio ar gyfer wythnos wrth fwlio ym mis Tachwedd. Gan Callum a Maia - Bl.6

 

LLYSGENHADON GWYCH