Fel rydych yn gwybod mae ein cyn pennaeth Mrs Angharad Jones wedi ein gadael felly cynhaliwyd te prynhawn i ddiolch a dymuno iddi pob llwyddiant yn ei swydd newydd. Daeth nifer ynghyd i fwynhau eitemau gan bob dosbarth yn ogystal â  phaned a sgwrs. Cyflwynwyd taleb oriel gelf i Mrs Jones er mwyn iddi ddewis gwaith celf o'i dewis.

DSCN5202  DSCN5194 
 DSCN5195 Parti Ffarwel Mrs Jones 2