Cawsom berfformiad gwych gan blant dosbarth Henllan wrth iddynt sôn am bwysigrwydd diolch am fwyd trwy berfformio’r stori ‘Dilyn taith y dorth’. Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael at elusen Uned Gofal y Fron, Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli

 

 

GWASANAETH DIOLCHGARWCH