Cafwyd diwrnod llawn hwyl ar yr 11eg o Fai! Daeth pawb at ei gilydd, gan dorchi eu llewys a mynd ati i chwynnu, dadwreiddio, plannu a thacluso’r ardaloedd allanol. Braf oedd gweld gwên ar wynebau’r plant wrth iddynt fwynhau a chael profiadau newydd.

‘Penderfynon ni gael diwrnod garddio felly daeth pawb i’r ysgol mewn hen ddillad ac esgidiau glaw yn barod i helpu. Bu pawb yn brysur yn chwynnu a thacluso, a phlannodd pob dosbarth amrywiaeth o bethau o gwmpas yr ysgol e.e. blodau, llysiau, perlysiau a ffrwythau. Buom yn ffodus i dderbyn llawer o hadau, compost a phlanhigion gan gwmnïoedd lleol a rhieni. O ganlyniad i help pawb mae’r ysgol yn edrych yn wych! Da iawn a diolch i bawb.’ Y Pwyllgor Eco  

Llun 1 Garddio 

Llun 2 Garddio

Llun 3 Garddio