Digi Hands 2

 

Cafodd Mrs Bethan Phillips a Miss Carys Bowen y cyfle i ymweld ag ysgol allan yn wlad Ffrainc yn ddiweddar fel rhan o brosiect Erasmus. Roedd yn brofiad gwych i weld arfer dda mewn ysgol yn Ffrainc a dysgu am eu harferion a’u diwylliant.  Braf oedd gweld y plant wrth eu gwaith a dysgu am eu gweithgareddau o gadw’n iach.

 

IMG 0638 IMG 0705