Casglwyd arian tuag at Urdd  Gobaith Cymru wrth i’r plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo dillad coch, gwyn a gwyrdd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Dp997iqxuaa3r3a