Hoffwn ddiolch i Celtic Opticians, Wynne & Co, Wayne Morgan ar CRhFf am eu cyfraniadau hael er mwyn i ni brynu cit newydd i'r ysgol. Mae’r plant wedi mwynhau cystadlu yn y gwisgoedd newydd, ac wedi llwyddo’n dda wrth eu gwisgo.

 

 

P9250006 (1)