Ar y 22ain o Ionawr bu Meilyr, Callum , Ffion a Lili yng nghystadleuaeth ‘Cwis Dim Clem’ Menter iaith Gorllewin Sir Gâr. Daeth y tîm yn gydradd gyntaf gyda ysgol y Dderwen, ond yn anffodus Y Dderwen aeth â hi yn y tie breaker. Tybed allwch chi ateb ... Sawl sero sydd mewn septiliwn?
Llongyfarchiadau mawr i’r tîm ar eu llwyddiant. 

 

Dukzzenx4ae6zjh