Yn ystod hanner tymor cyntaf yma mae dosbarth Henllan yn brysur ddysgu am yr "Ysgol". Braf oedd croesawu Gwenda a Marcia i'r ysgol. Cafodd plant y dosbrth brynhawn difyr yn mwynhau holi sut oedd yr ysgol yn y gorffennol.

 IMG 3381IMG 3380IMG 3379