Llongyfarchiadau arbennig i Sioned ar ei llwyddiant diweddar yn nghystadleuaeth Corgurdd Gorllewin Myrddin. 

IMG 5494 (1)IMG 5492 (1)

Diolch yn fawr i Mrs Delyth Jones, Llambed a'i merch Mrs Meleri Jones am fod yn feirniad gwych!

Daeth Sioned yn 3ydd rownd sirol.

IMG 5764

GWYCH SIONED!