Aeth dosbarth Hafod am drip i ddysgu ac astudio castell Caeriw fel rhan o thema’r dosbarth y tymor hwn. Cafodd y dosbarth amser arbennig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a dysgu am hanes y castell.

‘Cawson fore llawn hwyl yn dysgu am sut i adeiladu waliau Castell’ gan Aaron, Bl.4 

 Duzx6uaxuaeo1zs 3  Duzx6wwx4aahxpq 2
Duzx6bwx0aa8xxx 2 Duzx6btx4aabefo 2