Buodd bl. 5 a 6 yn diddanu’r henoed drwy ganu carolau Nadolig a chwarae recorders yng Nghartref Gofal Peniel

 

Drkw0sdx4aanrqy 2