Cawsom ddiwrnod da yn dysgu am olau a thywyllwch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Dysgais fod y lleuad yn newid llawer o weithiau mewn mis! Roeddwn yn hoffi neud y gweithgareddau gyda’r gwyddonydd, fy hoff beth oedd gwneud y silwét o fy llaw. Roedd yn grêt yn dysgu mwy am ein thema ac yn gweld yr hen bethau eraill yn yr amgueddfa’. gan Heulyn, Bl.2 

 

DSCN8838 DSCN8813
DSCN8816 DSCN8827