Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2019 - 2020

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am sut i gadw’n saff ar yr heol gyda Bethan a Karen bob dydd Gwener, mae’n llawer o hwyl. gan Jamie a Tomos, Bl.1      …

Prynhawn coffi Masnach Deg llwyddiannus gan y Pwyllgor Eco, diolch am eich cefnogaeth!

Diolch i bawb fynychodd y noson agored gyda Miss Powell. Diolch i chi am rannu eich barn a chynnig syniadau er mwyn symud ymlaen. Mawr obeithiwn i chi weld y no…

Showing news items from 41 to 44 of 44. Showing page 5 of 5. Results pages: