Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2017 - 2018

Aeth dosbarth Hafod am drip i ddysgu ac astudio castell Caeriw fel rhan o thema’r dosbarth y tymor hwn. Cafodd y dosbarth amser arbennig yn cymryd rhan …

Cawsom ddiwrnod da yn dysgu am olau a thywyllwch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Dysgais fod y lleuad yn newid llawer o weithiau mewn mis! Roeddwn …

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am sut i gadw’n saff ar yr heol gyda Bethan a Karen bob dydd Gwener, mae’n llawer o hwyl. gan Jamie a Tomos, Bl.1      …

Prynhawn coffi Masnach Deg llwyddiannus gan y Pwyllgor Eco, diolch am eich cefnogaeth!

Diolch i bawb fynychodd y noson agored gyda Miss Powell. Diolch i chi am rannu eich barn a chynnig syniadau er mwyn symud ymlaen. Mawr obeithiwn i chi weld y no…

Showing news items from 31 to 36 of 36. Showing page 4 of 4. Results pages: