Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2019 - 2020

Diolch i bawb a ddaeth i’r ysgol wedi gwisgo siwmper Nadolig yn ddiweddar ar gyfer codi arian i’r elusen Achub y Plant. Casglwyd £120.

Buodd disgyblion dosbarth yr Hendre a Hafod ar drip i Sain Ffagan er mwyn dysgu am y gorffennol. Cafodd dosbarth Hafod gyfle i brofi beth oedd hi fel i fod yn d…

Cafwyd noson canu carolau o gwmpas y goeden yn ddiweddar ond yn anffodus doedd y tywydd ddim yn ffafriol ac felly mi roedd yn rhaid i ni ganu tu fewn yn y Neuad…

Diolch i Aled Hughes, Shân Cothi a chriw BBC Radio Cymru am alw heibio’r ysgol ar eu taith er mwyn codi arian i Blant Mewn Angen.

Cafodd ein disgyblion amser ardderchog ac wedi dysgu llawer am ffeithiau diddorol gwyddonol yn ystod ein Clwb Gwyddoniaeth gan y cwmni ‘Mad Science’.“Roe…

Daeth cwmni Boom Plant Cymru i’r ysgol yn ddiweddar er mwyn ffilmio eitemau i’r rhaglen Tref a Tryst ar S4C. Roedd yn rhaid i rai o ddisgyblion bl. 4 a 5 ddi…

Cawsom hwyl yn perfformio ac adlonni’r henoed yng Nghartref Gofal Peniel. Roedd yr hen bobl wedi mwynhau ein gwaith ac roedden ni wedi canu pen-blwydd hapus i d…

Da iawn i Josh, Meilyr a Garan am gynrychioli Rygbi Ysgolion Caerfyrddin eleni, llongyfarchiadau i chi.

Daeth yr yr heddlu a’r frigâd dân i siarad â disgyblion CA2 am bwysigrwydd diogelwch yn ystod dathlu Calan Gaeaf a noson Guto FFowc.

Yn ddiweddar cafwyd ymweliad gan staff llyfrgell y Sir.   Gwnaethant ddangos adnoddau darllen a gweithgareddau rhad ac am ddim a oedd ar gael trwy wefan llyfrge…

Showing news items from 21 to 30 of 44. Showing page 3 of 5. Results pages: