Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2017 - 2018

Dyma griw’r Cyfnod Sylfaen yn canu amrywiaeth o ganeuon Nadoligaidd ar gyfer  ein ffrindiau yn y Gymuned yn ystod eu bore coffi. Bleser oedd creu adloniant a mw…

'CULHWCH AC OLWEN' Buodd yr adran Iau i weld sioe Culhwch ac Olwen gan gwmni Mega. Roedd pawb wedi mwynhau y sioe.   JACK AND THE BEANSTALK Cafodd plant …

Diolch i bawb a ddaeth i’r ysgol wedi gwisgo siwmper Nadolig yn ddiweddar ar gyfer codi arian i’r elusen Achub y Plant. Casglwyd £120.

Buodd disgyblion dosbarth yr Hendre a Hafod ar drip i Sain Ffagan er mwyn dysgu am y gorffennol. Cafodd dosbarth Hafod gyfle i brofi beth oedd hi fel i fod yn d…

Cafwyd noson canu carolau o gwmpas y goeden yn ddiweddar ond yn anffodus doedd y tywydd ddim yn ffafriol ac felly mi roedd yn rhaid i ni ganu tu fewn yn y Neuad…

Diolch i Aled Hughes, Shân Cothi a chriw BBC Radio Cymru am alw heibio’r ysgol ar eu taith er mwyn codi arian i Blant Mewn Angen.

Cafodd ein disgyblion amser ardderchog ac wedi dysgu llawer am ffeithiau diddorol gwyddonol yn ystod ein Clwb Gwyddoniaeth gan y cwmni ‘Mad Science’.“Roe…

Daeth cwmni Boom Plant Cymru i’r ysgol yn ddiweddar er mwyn ffilmio eitemau i’r rhaglen Tref a Tryst ar S4C. Roedd yn rhaid i rai o ddisgyblion bl. 4 a 5 ddi…

Cawsom hwyl yn perfformio ac adlonni’r henoed yng Nghartref Gofal Peniel. Roedd yr hen bobl wedi mwynhau ein gwaith ac roedden ni wedi canu pen-blwydd hapus i d…

Da iawn i Josh, Meilyr a Garan am gynrychioli Rygbi Ysgolion Caerfyrddin eleni, llongyfarchiadau i chi.

Showing news items from 11 to 20 of 36. Showing page 2 of 4. Results pages: