Amlen Amlen
   11/03/2022 06/01/2022
  DIWRNOD TRWYNAU COCH  LLYTHYR GWYBODAETH
 Amlen  Amlen Amlen
 16/12/2021  26/11/2021 19/11/2021

 LLYTHYR

MR GARETH MORGANS

LLYTHYR CARDIAU NADOLIG  SIOP AILGYLCHU SIWMPERI NADOLIG
 Amlen  Amlen Amlen
 12/11/2021 15/10/2021  08/10/2021
LLYTHYR GWYBODAETH  DIWRNOD COCH, GWYN A GWYRDD  LLAIS Y LLYWODRAETHWYR
 Amlen Amlen  Amlen
08/10/2021  20/09/2021 10/09/2021
 LLYTHYR CRhFf  LLYTHYR COVID JEANS FOR GENES
Amlen  Amlen Amlen
 08/09/2021 03/09/2021 01/09/2021

 Newidiadau i olrhain

cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi 2021.

LLYTHYR GWYBODAETH PWYSIG LLYTHYR MEDI
Amlen   Amlen Amlen
27/05/2021   21/05/2021 14/05/2021
 LLYTHYR DIWEDD HANNER TYMOR YR HAF

 LLYTHYR WRTH Y 

PENNAETH

LLYTHYR
 Amlen Amlen Amlen
 30/04/2021 26/03/2021 26/03/2021
 DIWRNOD RHIFAU NSPCC LLYTHYR HANNER TYMOR PASG BIG PEDAL
 Amlen Amlen Amlen
 11/02/2021 05/02/2021 05/02/2021
 LLYTHYR WRTH

CYFARWYDDWR ADDYSG

LLYTHYR WRTH

CYFARWYDDWR ADDYSG

LLYTHYR YN DILYN

CYHOEDDIAD KIRSTY WILLIAMS

Amlen Amlen Amlen
01/02/2021 29/01/2021 07/01/2021

LLYTHYR WRTH

CYFARWYDDWR ADDYSG

LLYTHYR YN DIWEDDARIAD

YN DILYN CYHOEDDIAD

LLYTHYR CYNGOR SIR
Amlen  Amlen  Amlen
04/01/2021   18/12/2020 16/12/2020
LLYTHYR CYNGOR SIR   TREFNIADAU IONAWR LLYTHYR TYMOR Y PASG
Amlen   Amlen Amlen
 15/12/2020  11/11/2020 08/12/2020
 LLYTHYR COVID-19  WYTHNOS OLAF Y TYMOR DIWRNOD SIWMPER NADOLIG
 Amlen Amlen  Amlen
 27/11/2020 24/11/2020  20/11/2020
 LLYTHYR TREFNIADAU NADOLIG  GORCHUDD WYNEB RAFFL NADOLIG CRhFf
Amlen  Amlen Amlen
 6/11/2020  6/11/2020 23/10/2020
 PLANT MEWN ANGEN  YMGYRCH PECYNNAU CREISION LLAIS Y LLYWODRAETHWYR
Amlen Amlen Amlen
22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020
BAG2SCHOOL

LLYTHYR WRTH

MR GARETH MORGANS

LLYTHYR 'FIREBREAK'
Amlen  Amlen Amlen
 22/10/2020 02/10/2020 02/10/2020
 LLYTHYR HANNER TYMOR HMS TREFNIADAU CINIO
Amlen Amlen Amlen
 02/10/2020 25/09/2020 25/09/2020
LLYFRAU DARLLEN 

GWYBODAETH

COVID - 19

GWYBODAETH

COVID - 19

Amlen  Amlen  Amlen
 17/09/2020  14/09/2020 11/09/20
Lle Mewn Ysgol   Jeans for Genes Llythyr Profi gan Awdurdod Lleol
 Amlen  Amlen Amlen
 11/09/20  11/09/20 08/09/20
 Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg  Llythyr Llythyr
Amlen Amlen Amlen
02/09/20 02/09/20 25/08/20
Llythyr Clwb yr Enfys Llythyr Medi Llythyr Diwedd Awst
 

2019 - 2020

 
    Amlen
    29/06/20
    E-lyfrau Cymraeg
 Amlen Amlen  Amlen
 Llythyr Flipgrid  Clipiau Fideo o staff
yn darllen stori
Llythyr dechrau hanner tymor
 05/06/20  03/06/20 01/06/20
 Amlen  Amlen Amlen
 Gweithgareddau Hwyl a Darllen  Gwaith ar blatfform digidol Gwyliau Pasg
 01/05/20 20/04/20  03/04/20
Amlen   Amlen Amlen
APPS I BANLT  CAU'R YSGOL  CORONAFIRWS
19/03/2020   19/03/2020 16/03/2020
 Amlen Amlen Amlen

 EISTEDDFOD 

GYLCH YR URDD

SPORT RELIEF

BORE COFFI

MEITHRIN BRONWYDD

 06/03/2020 06/03/2020 04/03/2020
Amlen  Amlen  Amlen
LLYTHYR 

DYDDIADAU HANNER

TYMOR PASG 2020 

CYSTADLAETHAU

EISTEDDFOD 

YSGOL

 28/02/2020  13/02/2020 12/02/2020
 Amlen Amlen Amlen

 PARTNERIAETH

RHIENI SIR GÂR

EISTEDDFOD YSGOL

CRYS-T

HYFFORDDIANT SEICLO

BLWYDDYN 6

12/02/2020   08/02/2020 08/02/2020
Amlen  Amlen  Amlen
EISTEDDFOD YSGOL   NOSON RIENI EISTEDDFOD YR URDD
 31/01/20 17/01/20  10/01/20
Amlen   Amlen Amlen

 LLYTHYR

WYTHNOS ECO

LLYTHYR 

TREFNIADAU

GWASANAETH 

NADOLIG

 19/12/19  19/12/19 10/12/19
 Amlen Amlen Amlen

 GWASANAETH

NADOLIG

CINIO NADOLIG

PARTI NADOLIG

GWAITH CELF

RHIANNON ROBERTS

 05/12/19 29/11/19 29/11/19
Amlen Amlen Amlen

DIWRNOD

SIWMPER NADOLIG

CALENDR

YSGOL

TOCYNNAU

GWASANAETH

NADOLIG

29/11/19 29/11/19 29/11/19
Amlen  Amlen Amlen
 LOTERI YSGOL PLANT MEWN ANGEN

DIWRNOD

'ODD SOCK'

 15/11/19 08/11/19 08/11/19
Amlen  Amlen  Amlen

 LLAIS Y

LLYWODRAETHWYR

 LLYTHYR

CRhFf

LLYTHYR YN

CYNNWYS DYDDIADAU

 08/11/19  08/11/19 24/10/19
Amlen   Amlen Amlen
 BAG2SCHOOL

 LLANGRANNOG

BL. 3 A 4

LLYTHYR

'DYGWYL Y MEIRW"

 24/10/19  24/10/19 18/10/19
 Amlen  Amlen Amlen

 ADRODDIAD BLYNYDDOL

Y CORFF

LLYWODRAETHU

 CRhFf

HYSBYSEB PWYSIG

LLYTHYR
 18/10/19  16/10/19 11/10/19
Amlen  Amlen Amlen
 DIOLCHGARWCH

CYFARFOD BLYNYDDOL

PWYLLGOR Y GYMUNED

CYFLE I ENNILL TOCYNNAU

SCARLETS -v- ZEBRE

 11/10/19 04/10/19 04/10/19
Amlen   Amlen Amlen

LLYTHYR PWYLLGOR

CRhFf 

 TREFNIADAU TAITH 

GERDDED

RHO AMSER I

DDARLLEN

 26/09/19  23/09/19 20/09/19
 Amlen Amlen  Amlen

 LLYFRAU DARLLEN

ADREF

NOSWEITHIAU

RHIENI 

GWERSI TELYN
 20/09/19  20/09/19 13/09/19
Amlen Amlen Amlen
JEANS FOR GENES WYTHNOS BEICIO

CRhFf

CYFARFOD BLYNYDDOL

13/09/19 13/09/19 13/09/19
Amlen Amlen Amlen

LLE MEWN YSGOL

GWNEUD CAIS AR-LEIN

RHIANT

LYWODRAETHWR

LLYTHYR MEDI
09/09/19 06/09/19 04/09/19
 Amlen Amlen  Amlen
 NOSON AGORED  GŴYL CANOL DRE PRYNHAWN PONTIO
 05/07/19  05/07/19 01/07/19
Amlen  Amlen  Amlen
 LLYTHYR CRhFf   PICNIC YR EIRTH BACH

BL. 5 A 6

GWERSYLLA

28/06/19  28/06/19  28/06/19
Amlen Amlen Amlen

LLYTHYR

GŴYL CANOL DRE'

CLWB JAC Y DO LLYTHYR
28/06/19 28/06/19 28/06/19
Amlen  Amlen  Amlen

GŴYL YR ORSEDD

CAERFYRDDIN 

 SIOE FFASIWN

ECO

AMSERLEN 

WYTHNOS

CHWARAEON

26/06/19   21/06/19 19/06/19
 Amlen  Amlen Amlen

WYTHNOS GENEDLAETHOL

CHWARAEON YSGOL 

 FFAIR LYFRAU

CYMRAEG

LLYTHYR

HANNER TYMOR

14/06/19   14/06/19 24/05/19 
Amlen  Amlen Amlen

LLYTHYR

HOLIADUR

RHIENI 

WYTHNOS CERDDED

I'R YSGOL

LLYTHYR

GLAN-LLYN

 23/05/19  17/05/19  17/05/19
Amlen Amlen Amlen
10/05/19 10/05/19 10/05/19

CYFARFOD PWYLLGOR

APÊL EISTEDDFOD

YR URDD 2021

DIWRNOD GWISG

EICH HUNAN 

 FFAIR LYFRAU

SCHOLASTIC

Amlen Amlen Amlen
03/05/19   12/04/19 05/04/19

LLYTHYR DECHRAU

TYMOR YR HAF 

LLYTHYR DIWEDD

TYMOR

YMWELIAD 

MERERID HOPWOOD 

BL.5 A 6

 Amlen  Amlen Amlen
29/03/19   26/03/19 15/03/19
 HETIAU PASG  BIG PEDAL 2019 Llythyr Eisteddfod
Cylch 2019
 Amlen Amlen  Amlen
 15/03/2019  08/03/19 08/03/19
DIWRNOD OREN
BAD ACHUB LLEOL

 TREFNIADAU

RHAGBROFION

EISTEDDFOD URDD

GOFALWR NEWYDD
Amlen  Amlen  Amlen
 22/02/19 22/02/19  08/02/19

 LLYTHYR

HANNER TYMOR 4

CYFARFOD

CRhFf 

DOSBARTH HENGIL

FFERM FFOLI

Amlen  Amlen Amlen
 08/02/19 18/01/19 18/01/19

 EISTEDDFOD

YSGOL

NOSON RIENI

CHWEFROR 2019

GWERSI NOFIO

HAFOD

 Amlen Amlen   Amlen
 18/01/19  14/01/19  11/01/19

COGURDD

BLWYDDYN 6 

 GWERSI TELYN

 EISTEDDFOD YR URDD

EISTEDDFOD YSGOL

 Amlen  Amlen Amlen 
 21/12/18  19/12/18  07/12/18
 Llythyr Tymor y Pasg Sioe Taclo'r Twrci DVD  Siwmperi Nadolig
  Amlen Amlen  Amlen
 07/12/18  23/11/18 23/11/18

 Cinio Nadolig &

Parti Nadolig

Fair/Cardiau

Nadolig 

Ocsiwn Tawel

CRhFf

Amlen Amlen  Amlen
 23/11/18 21/11/18  16/11/18

 Tocynnau 

Sioe Nadolig

 Cynnig Gofal Plant yng

Nghymru

Fforwm Rhieni

Sir Gaerfyrddin

Amlen Amlen  Amlen
 09/11/18  26/10/18 25/10/18
 Sioe Branwen CA2  Plant Mewn Angen

CRhFf 

Bag2School

Amlen Amlen Amlen
25/10/18 25/10/18 25/10/18
Llythyr Diwedd
Hanner tymor
Hawl i Ofyn Llythyr yn hysbysu
Llais y Llywodraethwyr
 Amlen  Amlen Amlen
 25/10/18  23/10/18 19/10/18
 Llythyr i Aelodau'r Urdd

 Sesiynau Gwybodaeth 

Anghenion Dysgu

Ychwanegol i Rieni

Llythyr di-bapur

Amlen

Amlen 

Amlen
 12/10/18  05/10/18 07/09/18
 LLYTHYR
LLANGRANNOG
BLWYDDYN 3 & 4
LLYTHYR MIS HYDREF 

LLYTHYR DECHRAU

TYMOR

Amlen   Amlen Amlen
 07/09/18  10/07/18 09/07/18

IT'S A KNOCKOUT

A CYNGERDD 

 TRIP BLWYDDYN 6

CAERDYDD

GŴYL CANOL DRE'
Amlen Amlen Amlen
06/07/18 06/07/18 06/07/18

GWAHODDIAD

GWASANAETH

YSGOL IACH

BL.6

PUMPKIN PATCH

CANIATAD TRIP 

YSGOL GYFAN

Amlen Amlen Amlen
29/06/18 29/06/18 29/06/18
LLYTHYR

CLUDIANT DIWRNOD

PONTIO BL. 6

LLYTHYR PONTIO BL.6

BRO MYRDDIN

 Amlen Amlen Amlen
 29/06/18  22/06/18  22/06/18

GWERSYLLA

HENDRE 

DOSBARTH HENDRE

LLYTHYR NYRS

WYTHNOS 

CHWARAEON

Amlen Amlen Amlen
 22/06/18  22/06/18  22/06/18

BL.5

GŴYL MASNACH DEG

LLYTHYR FFAIR HAF

CRhFf

LLYTHYR ATGOFFA

GŴYL CANOL DRE

Amlen  Amlen Amlen
 22/06/18 15/06/18 15/06/18

 GŴYL AML SGILIAU 

DOSBARTH HAFOD

LLYTHYR YMWELIAD 

BL.5

YSGOL Y FRENHINES 

ELISABETH

LLYTHYR FFÔN 

SYMUDOL

Amlen  Amlen  Amlen 
25/05/18   25/05/18  25/05/18
 LLYTHYR GŴYL AML
SGILIAU BLWYDDYN
1 & 2
 LLYTHYR CERDDED
I'R YSGOL
 LLYTHYR RAFFL CRhFf
Amlen Amlen  Amlen
 25/05/18  18/05/18   18/05/18

LLYTHYR DIWEDD
HANNER TYMOR

 ERASMUS

TRIP BL. 3 A 4

  ERASMUS

NOSON RYNGWLADOL

Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 CRICED URDD

BL.4

ERASMUS BL.5

BOWLIO DEG

 ERASMUS BL.6

TRIP CAERDYDD 

Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 DOSBARTH HENGIL

PICNIC

 TWRNAMAINT

PÊL DROED

 LLAU PEN
Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 BL.5 - LLYTHYR

PENTYWYN

 TRIP HENLLAN

LLYN LLECH OWAIN

CRICED CYFLYM

BECHGYN 

Amlen Amlen Amlen
18/05/18 18/05/18 18/05/18
GŴYL CANOL DREF

BL. 5  YMWELIAD

BRO MYRDDIN

BL.6 - YMWELIAD

BRO MYRDDIN

Amlen Amlen Amlen
TRIP HENLLAN 

EISTEDDFOD

YR URDD

NOFIO HAFOD
Amlen Amlen Amlen
 NOSON RIENI

 NOSON CAWL A CHÂN

TYFY FYNY

DOSBARTH HENGIL

Amlen Amlen Amlen
 TRAWSGWLAD HOLIADUR RHIENI

DIDDANU NOSON

CAWL A CHÂN 

Amlen Amlen Amlen

DAWNSIO CREADIGOL

DAWNSIO DISGO

LLYTHYR DIWEDD

HANNER TYMOR A

DYDDIADAU

Amlen Amlen

Amlen

TYFU FYNY

HENLLAN

EISTEDDFOD GYLCH

CYSTADLEUAETH

HETIAU PASG

Amlen Amlen Amlen

TYFU FYNY

DOSBARTH HAFOD 

EISTEDDFOD DDAWNS

  SPORT RELIEF

Amlen

Amlen

Amlen 

TWRNAMAINT

RYGBI

 HENLLAN TRIP

CAERFYRDDIN

 FFAIR HAF CRhFf

Amlen

 Amlen  Amlen

04/05/18

 04/05/18  04/05/18

FFAIR LYFRAU

SCHOLASTIC

DIWRNOD GARDDIO   LLYTHYR