Amlen  Amlen
   23/11/18 23/11/18
 

Fair/Cardiau

Nadolig 

Ocsiwn Tawel

CRhFf

Amlen Amlen  Amlen
 23/11/18 21/11/18  16/11/18

 Tocynnau 

Sioe Nadolig

 Cynnig Gofal Plant yng

Nghymru

Fforwm Rhieni

Sir Gaerfyrddin

Amlen Amlen  Amlen
 09/11/18  26/10/18 25/10/18
 Sioe Branwen CA2  Plant Mewn Angen

CRhFf 

Bag2School

Amlen Amlen Amlen
25/10/18 25/10/18 25/10/18
Llythyr Diwedd
Hanner tymor
Hawl i Ofyn Llythyr yn hysbysu
Llais y Llywodraethwyr
 Amlen  Amlen Amlen
 25/10/18  23/10/18 19/10/18
 Llythyr i Aelodau'r Urdd

 Sesiynau Gwybodaeth 

Anghenion Dysgu

Ychwanegol i Rieni

Llythyr di-bapur

Amlen

Amlen 

Amlen
 12/10/18  05/10/18 07/09/18
 LLYTHYR
LLANGRANNOG
BLWYDDYN 3 & 4
LLYTHYR MIS HYDREF 

LLYTHYR DECHRAU

TYMOR

Amlen   Amlen Amlen
 07/09/18  10/07/18 09/07/18

IT'S A KNOCKOUT

A CYNGERDD 

 TRIP BLWYDDYN 6

CAERDYDD

GŴYL CANOL DRE'
Amlen Amlen Amlen
06/07/18 06/07/18 06/07/18

GWAHODDIAD

GWASANAETH

YSGOL IACH

BL.6

PUMPKIN PATCH

CANIATAD TRIP 

YSGOL GYFAN

Amlen Amlen Amlen
29/06/18 29/06/18 29/06/18
LLYTHYR

CLUDIANT DIWRNOD

PONTIO BL. 6

LLYTHYR PONTIO BL.6

BRO MYRDDIN

 Amlen Amlen Amlen
 29/06/18  22/06/18  22/06/18

GWERSYLLA

HENDRE 

DOSBARTH HENDRE

LLYTHYR NYRS

WYTHNOS 

CHWARAEON

Amlen Amlen Amlen
 22/06/18  22/06/18  22/06/18

BL.5

GŴYL MASNACH DEG

LLYTHYR FFAIR HAF

CRhFf

LLYTHYR ATGOFFA

GŴYL CANOL DRE

Amlen  Amlen Amlen
 22/06/18 15/06/18 15/06/18

 GŴYL AML SGILIAU 

DOSBARTH HAFOD

LLYTHYR YMWELIAD 

BL.5

YSGOL Y FRENHINES 

ELISABETH

LLYTHYR FFÔN 

SYMUDOL

Amlen  Amlen  Amlen 
25/05/18   25/05/18  25/05/18
 LLYTHYR GŴYL AML
SGILIAU BLWYDDYN
1 & 2
 LLYTHYR CERDDED
I'R YSGOL
 LLYTHYR RAFFL CRhFf
Amlen Amlen  Amlen
 25/05/18  18/05/18   18/05/18

LLYTHYR DIWEDD
HANNER TYMOR

 ERASMUS

TRIP BL. 3 A 4

  ERASMUS

NOSON RYNGWLADOL

Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 CRICED URDD

BL.4

ERASMUS BL.5

BOWLIO DEG

 ERASMUS BL.6

TRIP CAERDYDD 

Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 DOSBARTH HENGIL

PICNIC

 TWRNAMAINT

PÊL DROED

 LLAU PEN
Amlen Amlen Amlen
 18/05/18  18/05/18  18/05/18

 BL.5 - LLYTHYR

PENTYWYN

 TRIP HENLLAN

LLYN LLECH OWAIN

CRICED CYFLYM

BECHGYN 

Amlen Amlen Amlen
18/05/18 18/05/18 18/05/18
GŴYL CANOL DREF

BL. 5  YMWELIAD

BRO MYRDDIN

BL.6 - YMWELIAD

BRO MYRDDIN

Amlen Amlen Amlen
TRIP HENLLAN 

EISTEDDFOD

YR URDD

NOFIO HAFOD
Amlen Amlen Amlen
 NOSON RIENI

 NOSON CAWL A CHÂN

TYFY FYNY

DOSBARTH HENGIL

Amlen Amlen Amlen
 TRAWSGWLAD HOLIADUR RHIENI

DIDDANU NOSON

CAWL A CHÂN 

Amlen Amlen Amlen

DAWNSIO CREADIGOL

DAWNSIO DISGO

LLYTHYR DIWEDD

HANNER TYMOR A

DYDDIADAU

Amlen Amlen

Amlen

TYFU FYNY

HENLLAN

EISTEDDFOD GYLCH

CYSTADLEUAETH

HETIAU PASG

Amlen Amlen Amlen

TYFU FYNY

DOSBARTH HAFOD 

EISTEDDFOD DDAWNS

  SPORT RELIEF

Amlen

Amlen

Amlen 

TWRNAMAINT

RYGBI

 HENLLAN TRIP

CAERFYRDDIN

 FFAIR HAF CRhFf

Amlen

 Amlen  Amlen

04/05/18

 04/05/18  04/05/18

FFAIR LYFRAU

SCHOLASTIC

DIWRNOD GARDDIO   LLYTHYR