Miss Elen H Powell 1

Ar gyfnod Mamolaeth

Ann

Pennaeth Dros Dro

2021-22 

Dion

Athro Blwyddyn 3 a 4

 

 Mrs Anwen Oleary

 

Bethan

 

Athrawes Dosbarth Derbyn

 

Dylan

 

Athro Blwyddyn 5 a 6

Cyfnod Mamolaeth

Allana

Athrawes Blwyddyn 1 a 2 

 

 

Eleri 

Swyddog Gweinyddol

a Chynnal Ysgol

Mrs Cath Thomas

 

 

Carys

Cynorthwyydd Dosbarth

Elin

Cynorthwyydd Dosbarth

Eira

Cynorthwyydd Dosbarth

 

Eileen

 

Cynorthwyydd Dosbarth

 

Meryl

 

Cynorthwyydd Dosbarth

Jamie 

 

Cynorthwyydd Dosbarth

Mr Rob Aslett

Mrs Lorna Chapman

Mrs Sarah Hopley

Mrs Phillipa Woodhams

 

Mrs Julie A Davies