Trefniadau Cyn Ysgol


1

Addysg Cyn Ysgol

Gyferbyn i'r ysgol mae meithrinfa o'r enw Cam Cyntaf (Cam Cyntaf). Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r feithrinfa hon gan fod y rhan fwyaf o'r plant yn dod o'r ardal leol ac felly'n bwydo Ysgol Gymunedol Peniel pan fyddant yn 4 oed. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jenny:

Meithrinfa Y Cam Cynta’ Nursery 

Peniel Caerfyrddin SA32 7AB 01267 236355

2

Bronwydd

Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion o'r ysgol feithrin hon yn bwydo Ysgol Peniel. Rydym yn cymryd pob cyfle i annog teuluoedd i fynychu'r ddarpariaeth hon gan ei fod yn hwyluso'r trosglwyddo ar gyfer y bobl ifanc hyn - wrth iddynt ddechrau addysg ffurfiol gyda'u ffrindiau.

Arweinydd y Cylch: Mrs Verona Clift

Amseroedd Agor:- 9.15 y.b. - 12 y.p - Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener

Oedran :- 2½  - 4 blwydd oed

Ti a Fi: Plant cyn oed Meithrin, Dydd Gwener 10yb – 12yp