Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Peniel

2018 - 2019

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd 

Dr Jonathan Thomas

Is-Gadeirydd

Cyng. Dorian Williams

Cynrychiolwyr AALl

Y Cynghorydd Dorian Williams

Lle Gwag

Pennaeth

Miss Elen H Powell

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Bethan Phillips

Rhieni Fel Llywodraethwyr

Mrs Helen Evans

Dr Jonathan Thomas

Dr Beth Howells

Cynghorwyr Cymunedol

Mrs Carys Davies

Y Parchedig Tom Evans

Mr Alun Thomas

LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2017-2018