Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Peniel

2020 - 2021

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd 

Cyng. Dorian Williams

Is-Gadeirydd

Mr John Thomas

Cynrychiolwyr AALl

Y Cynghorydd Dorian Williams

Mrs Catrin Llwyd

Pennaeth

Miss Elen H Powell

Athro-Lywodraethwyr

Mr Dion Thomas

Rhieni Fel Llywodraethwyr

Mr Mathew James

Mr John Thomas

Miss Carys Davies

Cynghorwyr Cymunedol

Mrs Carys Davies

Y Parchedig Tom Evans

Mrs Helen Davies

LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2018-2019

LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2019 - 2020

 

LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2020-2021