Llywodraethwyr


CORFF LLYWODRAETHOL

 

 

Cadeirydd

Dr B Howells

Cynrychiolwyr AALL

Y Cynghorydd D Williams

Mr J Thomas

Pennaeth

Miss E H Powell

Athro-Lywodraethwr

Mrs B Phillips

Rhieni fel Llywodraethwyr

Mrs H Evans

Dr Jon Thomas

Dr B Howells

Cynghorwyr Cymunedol

Mrs C Davies

Y Parchedig Tom Evans

(Lle Gwag)