Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Peniel

2021 - 2022

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd 

Mr John Thomas

Is-Gadeirydd

Mrs Catrin Llwyd

Cynrychiolwyr AALl

Y Cynghorydd Dorian Williams

Mrs Catrin Llwyd

Pennaeth Dros Dro

Mrs A Evans

Athro-Lywodraethwyr

Mr Dion Thomas

Rhieni Fel Llywodraethwyr

Mr Mathew James

Mr John Thomas

Miss Carys Davies

Cynghorwyr Cymunedol

Mrs Carys Davies

Y Parchedig Tom Evans

Mrs Helen Davies


LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2020-2021