Gwisg Ysgol


Peniel New Logo Small 

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol.


Gellir prynu gwisg yn Clair Adams Schoolwear, 20 Heol Las, Caerfyrddin.

Gwerthir siwmperi a chrysau polo ail lawn yn yr ysgol am £1/yr un.

 

Gwisg

Merched
Sgert lwyd/du neu drowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

Ffrog gingham las a gwyn

 

Bechgyn

Trowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

 

Mae gofyn i'r plant ddangos balchder yn eu hymddangosiad.