2017 - 2018


Mae'r disgyblion hyn yn aelodau o'r Pwyllgor Eco -
Lili Bl.6; Carwyn Bl.5; Gruffydd Bl.4; Sophie Bl.3; Ioan Bl.2 

 

 

DSCN0891

 

Es i a’r pwyllgor eco i'r Eco Bwyllgor Cenedlaethol i ddysgu fwy am gadw'r byd yn lân ac iach. Y thema oedd ‘o dan y môr' a dysgon ni llawer o bethau e.e. Mae pysgod jeli wedi bod yn byw ers 650 miliwn o flynyddoedd! Buom yn neud llawer o weithgareddau a chreon ni model o bas y môr allan o sbwriel wedi ei ailgylchu. Gwnaethon ni llawer o weithgareddau a gwylion ni clipiau ffilm am bysgod a’r môr, roedd yn ddiwrnod hwylus a dysgom lawer.  Gan Lili a’r Pwyllgor Eco

 

 

DSCN0891

 

Myself and the eco committee went to the National Eco-Committee meeting that was held at the Botanical Gardens of Wales.  The theme was the ocean and we learnt a lot about how to take more care of it, and many interesting facts e.g. Jelly fish have been on earth for 650 million years! We took part in many activities, and we made a model of a sea bass out of recycled items. We had a great day learning and having fun. by Lili and the Eco Committee

 

Doxonymwaaepjo4

 

Doxonytx4aamdim Doxonyox0ampztb