2012-2013


HAF 2013

Pwyllgor Eco yn Plannu Coed yn Ysgol Gymunedol Peniel  

GWANWYN 2013 

Rydym ni fel Pwyllgor wedi cynllunio wythnos i gefnogi elusen Maint Cymru sydd yn ceisio achub fforestydd glaw y byd. Mae’r elusen yn ceisio achub darn o’r fforest law sydd yr un maint â Chymru. Byddwn yn cynnal Gwasanaeth ar y dydd Llun 18eg ac yn cael Diwrnod Fforest Law ar y dydd Mercher 20fed. Bydd cyfle i chi wisgo i fyny fel unrhyw beth i wneud â’r fforest law e.e. coeden, anifail ayb am £1 ac fe fyddwn yn gwerthu diod yn y Neuadd. Gobeithio y byddwch yn ein cefnogi! Diolch

http://sizeofwales.org.uk/ 

TYMOR YR HYDREF 2012 

Mae Ysgol Gymunedol Peniel wedi derbyn y 4ydd Gwobr Baner Werdd i gydnabod ei hymdrechion i weithio tuag at ffordd gynaliadwy o fyw.  

Plat