2010-2011


 

TYMOR YR HAF 2011

Cawsom wythnos fuddiol iawn i’r amgylchedd unwaith eto'r flwyddyn hon gan ganolbwyntio ar ychydig o bethau newydd. Buom yn cyfeiriannu ar ddydd Llun gan ganolbwyntio ar nodweddion ein hysgol Eco. Aeth Blwyddyn 3 a 4 i gasglu sbwriel yn y parc ar ddydd Mawrth a’r Babanod yn canolbwyntio ar dir yr Ysgol. Mae nifer y sbwriel o gwmpas yr Ysgol wedi lleihau ers blwyddyn diwetha. Cafodd bawb llawer o hwyl a sbri ar ddydd Mercher ar eu beiciau gan ddysgu am ddiogelwch a gwneud cwrs rhwystrau. Ar ddydd Iau fe gafodd yr  Ysgol gyfan bicnic Eco allan ar yr iard gyda’r pwyslais ar fwyta’ iach a lleihau gwastraff. Gorffennodd yr wythnos gyda’r plant yn cwblhau cerdd hir gan ysgrifennu llinell yr un. Ewch i’w weld ar bwys ein Bwrdd Eco os cewch gyfle!

TYMOR Y GWANWYN 2011 

Mae disgyblion Blwyddyn 2 wrthi gyda rhieni gwirfoddol ac aelod o'r Cyngor Sir yn dysgu am ddiogelwch y ffordd fawr gyda'i hyfforddiant Kerbcraft. 

 IMG 2398                   IMG 2400

Plîs cefnogwch ni a'r WWF ar Fawrth 26ain 2011 mewn ymgalis i achub ein planed. Dilynwch y ddolen er mwyn gweld y manylion ar wefan WWF. 

Awr Y Ddaear

Am fwy o wybodaeth ar Eco Ysgolion, ewch i wefan eco schools

Nid yw Ysgol Gymunedol Peniel  yn gyfrifol am cynnwys gwefannau allanol. 

TYMOR YR HYDREF 2010

Penderfynnodd y Pwyllgor Eco ychwanegu a newid un agwedd o'r hen gôd Eco.  Gweler ein côd newydd sydd wedi'i leoli o gwmpas yr ysgol ac adeilad y Gymuned. 

 Cod Eco

Rydym yn ymfalchio ar dderbyn y drydedd faner werdd

 IMG_1809   IMG_1808

Diolch i Sarah Crossley a'u theulu a wnaeth rhoi coeden yn anrheg i'r ysgol.  Daeth plant y flwyddyn ysgol hon nôl i ymuno â ni er mwyn ei phlannu.  

IMG_1832