E-Diogelwch


Croeso i'n tudalen e-diogelwch, sydd wedi'i gynllunio i ddarparu gwybodaeth i chi ar sut y gallwn gadw'r plant yn ddiogel ar y rhyngrwyd. 

Mae e-diogelwch yn rhan bwysig o gadw plant yn ddiogel yn Ysgol Peniel. Mae gennym fesurau diogelwch yn eu lle yn yr ysgol i help ddiogelu disgyblion rhag peryglon posibl neu ddeunydd anaddas.

Bydd swyddog Cyswllt yr Heddlu yn ymweld â'r ysgol i gefnogi'r dysgu yn y dosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Isod mae eiconau rhai gwefannau, a all roi gwybodaeth ychwanegol i gefnogi gyda e-diogelwch, cliciwch arnynt i gael mynediad:

CEOP Logo Think U Know Logo E Safety Logo  UK Safer Internet Centre 

 

Kidsmart Logo

 School Beat Logo Be Share Aware   Cbbc Stay Safe 

 

Pwy ddylwn gysylltu i gael Cymorth, Cyfarwyddyd neu Gymorth?

 

 CEOP Report  Childline Common Sense 

 

Canllawiau e-Diogelwch 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

 

 Canllaw I Rieni Staff Ysgol 

 

Nid yw Ysgol Gymunedol Peniel yn gyfrifol am unrhyw wefannau allanol.