Hafod (Blwyddyn 3 a 4)


CROESO I FLWYDDYN 3 A 4

Newyddion Blwyddyn 3 a 4

Athrawes Ddosbarth: Mr Dion Thomas

Cynorthwywyr: Mrs Elin Harvey & Mrs Cath Thomas 

TPETHAU I'W COFIO!!!

Dydd Llun

Arian Cinio £12.50 yr wythnos

Arian Ffrwythau £1 yr wythnos

 

Dydd Mawrth

Gwaith cartref mewn

Dillad Chwaraeon

Dydd Mercher  
Dydd Iau Gosod Gwaith Cartref (i fod mewn dydd Mawrth)
 

Cofnod Darllen Glas

 

 THEMA’R TYMOR

 

 

Cestyll A Dreigiau